Home» Events»
Events

[Opera] Liyuan Opera: Yubei Pavilion

NOV . 14 2017
 >> Opera: Liyuan Opera: Yubei Pavilion


Organizers: Shenzhen Xixixixi Chinese Opera Company, PKU Convention Center
Performer: Fujian Liyuan Opera Experimental Theater
Venue: PKU Hall
Date: Nov. 14, 2017 (Tuesday)
Time: 19:00

Written by: Li Xiaotong

Edited by: Yan Shengnan

Source: PKU Hall